VINTAGE

Произход на суровината (Н. Зеландия)

  • 78.50 лв. / м²

(1 бр. кожа ≈ 3,9 - 4,2 м²)
(За 4 или повече бр. кожи: 71,80 лв / м²)

VINTAGE

Произход на суровината (Н. Зеландия)Ако желаете да поръчате ушиване (или да Ви препоръчаме тапицерски услуги), моля свържете се с нас оттук >