Dollaro PRINCE

Произход на суровината (Ю. Америка)

  • 65.20 лв. / м²

(1 бр. кожа ≈ 3,7 - 3,9 м²)
(За 4 или повече бр. кожи: 60,20 лв / м²)

Dollaro PRINCE

Произход на суровината (Ю. Америка)Ако желаете да поръчате ушиване (или да Ви препоръчаме тапицерски услуги), моля свържете се с нас оттук >